Rozmiar: 11922 bajtów

KATEDRA ROBOTYKI I MECHATRONIKI

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH I BAZ DANYCH 2021

Rozmiar: 11922 bajtów

Piotr Kurowski
Joanna Iwaniec ::  Krzysztof Wróbel ::  Michał Bugaj>Administracja bazą danych Strony studentów Logowanie

Informacje zaliczeniowe

Lp. Nr Indeksu Grupa Kierunek
1 s276288 CWL1 ARN
2 s277699 CWL1 ARN
3 s280961 CWL1 ARN
4 s287758 CWL1 ARN
5 s287780 CWL1 ARN
6 s293888 CWL1 ARN
7 s294764 CWL1 ARN
8 s297389 CWL1 ARN
9 s299874 CWL1 ARN
10 s301002 CWL1 ARN
11 s301007 CWL1 ARN
12 s301026 CWL1 ARN
13 s301043 CWL1 ARN
14 s301045 CWL1 ARN
15 s301050 CWL1 ARN
16 s301055 CWL1 ARN
17 s301059 CWL1 ARN
18 s301078 CWL1 ARN
19 s301148 CWL1 ARN
20 s307490 CWL1 ARN
21 s307494 CWL1 ARN
22 s307496 CWL1 ARN
23 s307497 CWL1 ARN
24 s307498 CWL1 ARN
25 s307500 CWL1 ARN
26 s307501 CWL1 ARN
27 s307502 CWL1 ARN
28 s307503 CWL1 ARN
29 s307504 CWL1 ARN
30 s307505 CWL1 ARN
31 s307507 CWL1 ARN
32 s307508 CWL1 ARN
33 s307509 CWL1 ARN
34 s307516 CWL1 ARN
35 s307519 CWL1 ARN
36 s307523 CWL1 ARN
37 s307524 CWL1 ARN
38 s307526 CWL1 ARN
39 s307529 CWL1 ARN
40 s307530 CWL1 ARN
41 s307533 CWL1 ARN
42 s307535 CWL1 ARN
43 s307538 CWL1 ARN
44 s307539 CWL1 ARN
45 s307547 CWL1 ARN
46 s307548 CWL1 ARN
47 s307555 CWL1 ARN
48 s307558 CWL1 ARN
49 s307627 CWL1 ARN
50 s299829 CWL1 IMS
51 s400007 CWL1 IMS
52 s400938 CWL1 IMS
53 s402098 CWL1 IMS
54 s405603 CWL1 IMS
55 s406259 CWL1 IMS
56 s406810 CWL1 IMS
57 s407194 CWL1 IMS
58 s407336 CWL1 IMS
59 s407610 CWL1 IMS
60 s407893 CWL1 IMS
61 s408107 CWL1 IMS
62 s408287 CWL1 IMS
63 s297107 CWL1 MEIS
64 s403407 CWL1 MEIS
65 s405099 CWL1 MEIS
66 s405389 CWL1 MEIS
67 s405605 CWL1 MEIS
68 s405632 CWL1 MEIS
69 s406178 CWL1 MEIS
70 s406304 CWL1 MEIS
71 s407024 CWL1 MEIS
72 s407223 CWL1 MEIS
73 s407900 CWL1 MEIS
74 s408826 CWL1 MEIS
75 s402653 CWL2 IMS
76 s403166 CWL2 IMS
77 s405394 CWL2 IMS
78 s405609 CWL2 IMS
79 s406169 CWL2 IMS
80 s406311 CWL2 IMS
81 s406366 CWL2 IMS
82 s406655 CWL2 IMS
83 s406750 CWL2 IMS
84 s406985 CWL2 IMS
85 s407150 CWL2 IMS
86 s408124 CWL2 IMS
87 s400533 CWL2 MEIS
88 s401598 CWL2 MEIS
89 s403086 CWL2 MEIS
90 s405234 CWL2 MEIS
91 s405336 CWL2 MEIS
92 s405430 CWL2 MEIS
93 s405508 CWL2 MEIS
94 s405821 CWL2 MEIS
95 s406554 CWL2 MEIS
96 s407100 CWL2 MEIS
97 s407491 CWL2 MEIS
98 s409459 CWL2 MEIS
99 s298646 CWL3 IMS
100 s400557 CWL3 IMS
101 s401008 CWL3 IMS
102 s401551 CWL3 IMS
103 s405150 CWL3 IMS
104 s405227 CWL3 IMS
105 s405323 CWL3 IMS
106 s405737 CWL3 IMS
107 s406065 CWL3 IMS
108 s406397 CWL3 IMS
109 s407076 CWL3 IMS
110 s408311 CWL3 IMS
111 s100001 CWL3 MEIS
112 s235148 CWL3 MEIS
113 s300136 CWL3 MEIS
114 s306544 CWL3 MEIS
115 s402451 CWL3 MEIS
116 s405645 CWL3 MEIS
117 s406034 CWL3 MEIS
118 s407236 CWL3 MEIS
119 s408149 CWL3 MEIS
120 s409447 CWL3 MEIS
121 s403362 CWL4 IMS
122 s405139 CWL4 IMS
123 s405339 CWL4 IMS
124 s406594 CWL4 IMS
125 s406611 CWL4 IMS
126 s406842 CWL4 IMS
127 s407434 CWL4 IMS
128 s407571 CWL4 IMS
129 s407664 CWL4 IMS
130 s407685 CWL4 IMS
131 s408179 CWL4 IMS
132 s408460 CWL4 IMS
133 s405081 CWL5 IMS
134 s405222 CWL5 IMS
135 s405443 CWL5 IMS
136 s406203 CWL5 IMS
137 s406488 CWL5 IMS
138 s407139 CWL5 IMS
139 s407426 CWL5 IMS
140 s407498 CWL5 IMS
141 s408076 CWL5 IMS
142 s409087 CWL5 IMS
143 s308016 CWL6 IMS
144 s402636 CWL6 IMS
145 s405669 CWL6 IMS
146 s405783 CWL6 IMS
147 s405951 CWL6 IMS
148 s406098 CWL6 IMS
149 s406378 CWL6 IMS
150 s406645 CWL6 IMS
151 s407177 CWL6 IMS
152 s407298 CWL6 IMS
153 s407407 CWL6 IMS
154 s407424 CWL6 IMS
155 s300055 CWL7 IMS
156 s306005 CWL7 IMS
157 s306174 CWL7 IMS
158 s307894 CWL7 IMS
159 s400606 CWL7 IMS
160 s401288 CWL7 IMS
161 s405837 CWL7 IMS
162 s406001 CWL7 IMS
163 s406402 CWL7 IMS
164 s406697 CWL7 IMS
165 s406938 CWL7 IMS
166 s407784 CWL7 IMS

Administracja bazą danych Strony studentów Logowanie